Bắp Cải

Mã sản phẩm 123000000331
Mã lô 0
Ngày thu hoạch 24/08/2021
Hạn sử dụng 3 ngày
Đóng gói 1 kg
Sản xuất theo quy trình VietGap
Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Điệp
 • Công việc 1 : Làm đất Xem chi tiết 24-08-2021

  - Làm đất

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Điệp

 • Công việc 2 : Bón Lót Xem chi tiết 24-08-2021

  - Bón lót phân chuồng

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Điệp

 • Công việc 3 : Xuống giống Xem chi tiết 25-08-2021

  - Gieo hạt

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Điệp

 • Công việc 4 : Bón Thúc Xem chi tiết 20-09-2021

  - Bón phân đạm

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Điệp

 • Công việc 5 : Phòng trừ sâu Xem chi tiết 30-09-2021

  - Phun thuốc trừ sâu

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Điệp

 • Công việc 6 : Làm cỏ Xem chi tiết 05-10-2021

  - Làm cỏ

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Điệp

 • Công việc 7 : Tưới nước Xem chi tiết 05-10-2021

  - Tưới nước

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Điệp

 • Công việc 8 : Kiểm tra đồng ruộng Xem chi tiết 01-11-2021

  - Kiểm tra đồng ruộng

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Điệp

 • Công việc 9 : Tưới nước Xem chi tiết 15-11-2021

  - Tưới nước

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Điệp

 • Công việc 10 : Thu hoạch Xem chi tiết 20-11-2021

  - Thu hoạch

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Điệp

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất Nguyễn Văn Điệp
Diện tích 100
Người sản xuất Nguyễn Văn Điệp
Người ghi chép Nguyễn Văn Điệp
Địa chỉ 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Điệp
Quốc gia Việt Nam
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm