Cơ sở sản xuất

Nguyễn Văn Điệp

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Học- Học nữa- học mãi

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Nguyễn Văn Điệp
(100 )
VietGap
Nguyễn Văn Điệp Bắp c ải Bắp Cải (23/11/2021) Bắp cải trắng (21/10/2021) Bắp cải trắng (01/11/2021)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất caobang.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 2 H
Quản lý Lê Thị Hiên
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Card image cap
Thu mua bắp cải

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Card image cap
Xuất khẩu bắp cải
Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Saikumi 39.35SC
Thuốc trừ sâu 600 ml/ha Diệt sâu bệnh 24/08/2021
Phân NPK
PVFCCo
Phân bón 50kg Cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng 21/08/2021
Phân NPK
PVFCCo
Phân bón 50kg Cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng 21/08/2021
Phân NPK
PVFCCo
Phân bón 50kg Cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng 21/08/2021
Phân NPK
PVFCCo
Phân bón 50kg Cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng 21/08/2021
Phân đạm
Công ty Phú Mỹ
Phân bón 250kg N/ha Tăng năng suất cho cây 23/08/2021
Phân kali
Công ty Phú Mỹ
Phân bón 100-150 kg K2O/ha Tăng sức chống chịu cho cây 23/08/2021
Phân chuồng
Phân bón 200kg/sào Cung cấp dinh dưỡng cho cây 23/08/2021