Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

HTX của Chung

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Nguyễn Văn Điệp

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Đỗ Hồng Đức

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

HTX Nông nghiệp Anh Đức

Cụm 2, thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Lê Trọng Đức

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Lâm Đức Dương

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Nguyễn Tiến Dương

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Bapnon Agriculuture

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

HTX rau an toàn

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Nguyễn Vũ Minh Hiếu

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Hoàng Minh Hiếu

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Nguyễn Trọng Hoạt

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Nguyễn Thị Phương Huê

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Nghiêm Thị Huế

Thôn 5, xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Nguyễn Quang Huy

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Hoàng Công Khanh

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Lê Duy Khánh

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Nguyễn Thị Thùy Linh

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

HTX Ổi Bo Tân Phong

Tân Phong, Vũ Thư, Thái BÌnh, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Nguyễn Thế Ngọc Phượng

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Công Thành

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Nguyễn Văn Thiện

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

HTX Kim Trung

Xã Tây Hiếu,Thị xã Thái Hòa, Nghệ An, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Nguyễn Bá Trung

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Trương Quốc Tuấn

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

Lê Thị Vân

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

HTX Nông nghiệp Minh Phát

Ngách 259 tổ 45, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, Hà Nội, Việt Nam, Cao Bằng, Cao Bằng

8.0

HTX chăn nuôi lợn mán

THị xã Cao Bằng tỉnh Cao Bằng, Cao Bằng, Cao Bằng

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Cao Bằng, Cao Bằng
6.6
0 Bình luận
Cao Bằng, Cao Bằng
7.6
0 Bình luận
Cao Bằng, Cao Bằng
8.5
0 Bình luận
Cao Bằng, Cao Bằng
8.5
0 Bình luận
Cao Bằng, Cao Bằng
7.8
0 Bình luận
Cao Bằng, Cao Bằng
7.7
0 Bình luận
Cao Bằng, Cao Bằng
7.8
0 Bình luận