Cà chua

Mã sản phẩm 123000000295
Mã lô 0
Ngày thu hoạch 11/09/2021
Hạn sử dụng 7 ngày
Đóng gói 1 kg
Sản xuất theo quy trình VietGap
Cơ sở sản xuất HTX của Chung
 • Công việc 1 : Mô tả cơ sở Xem chi tiết 28-07-2021

  - Ruộng rộng 2000m2, bằng phẳng

  - Ghi chép: Tường Duy Chung

 • Công việc 2 : Làm đất Xem chi tiết 30-07-2021

  - Làm đất để chuẩn bị trồng cây, làm luống cách nhau 60 cm

  - Ghi chép: Tường Duy Chung

 • Công việc 3 : Bón Lót Xem chi tiết 31-07-2021

  - Xử lí đất bằng vôi

  - Ghi chép: Tường Duy Chung

 • Công việc 4 : Bón Lót Xem chi tiết 02-08-2021

  - bón lót trước khi gieo trồng

  - Ghi chép: Tường Duy Chung

 • Công việc 5 : Giống Xem chi tiết 02-08-2021

  - Ủ giống cà chua

  - Ghi chép: Tường Duy Chung

 • Công việc 6 : Vật tư kỹ thuật Xem chi tiết 05-08-2021

  - Phủ luống bằng màng phủ nông nghiệp

  - Ghi chép: Tường Duy Chung

 • Công việc 7 : Tập huấn kỹ thuật Xem chi tiết 06-08-2021

  - Tập huấn kĩ thuật cho nông dân

  - Ghi chép: Tường Duy Chung

 • Công việc 8 : Xuống giống Xem chi tiết 07-08-2021

  - Xuống giống cây, cây cách nhau 40 cm, hàng cách hàng 60cm

  - Ghi chép: Tường Duy Chung

 • Công việc 9 : Mô tả cơ sở Xem chi tiết 09-08-2021

  - Lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây

  - Ghi chép: Tường Duy Chung

 • Công việc 10 : Bón Thúc Xem chi tiết 15-08-2021

  - Bón thúc đợt 1 cho cà chua bằng phân bón hữu cơ

  - Ghi chép: Tường Duy Chung

 • Công việc 11 : Thao tác kỹ thuật Xem chi tiết 20-08-2021

  - Tỉa chồi thừa giúp cây tập trung dinh dưỡng

  - Ghi chép: Tường Duy Chung

 • Công việc 12 : Vật tư kỹ thuật Xem chi tiết 23-08-2021

  - Bắc giàn cho cà chua

  - Ghi chép: Tường Duy Chung

 • Công việc 13 : Bón Thúc Xem chi tiết 25-08-2021

  - Bón thúc lần 2 cho cà chua (khi cà chua bắt đầu có nụ)

  - Ghi chép: Tường Duy Chung

 • Công việc 14 : Bảo vệ thực vật Xem chi tiết 28-08-2021

  - phun thuốc GA3 lên chùm hoa kích thích đậu quả

  - Ghi chép:

  • Công việc 15 : Phòng trừ bệnh Xem chi tiết 30-08-2021

   - Phun phòng trừ nấm cho cây

   - Ghi chép: Tường Duy Chung

  • Công việc 16 : Bón Thúc Xem chi tiết 03-09-2021

   - Bón thúc lần 3 cho cà chua (khi hoa nở rộ)

   - Ghi chép: Tường Duy Chung

  • Công việc 17 : Thao tác kỹ thuật Xem chi tiết 08-09-2021

   - Tỉa trái kẹ, sâu để tập trung dinh dưỡng cho các trái khác

   - Ghi chép: Tường Duy Chung

  • Công việc 18 : Phòng trừ sâu Xem chi tiết 14-09-2021

   - Phun phòng trừ và tiêu diệt các loại sâu bệnh

   - Ghi chép: Tường Duy Chung

  • Công việc 19 : Thu hoạch cơ giới Xem chi tiết 23-09-2021

   - Thu hoạch cà chua đợt 1

   - Ghi chép: Tường Duy Chung

  • Công việc 20 : Bón Thúc Xem chi tiết 25-09-2021

   - Bón thúc đợt 4 (sau khi thu hoạch cà chua đợt 1)

   - Ghi chép: Tường Duy Chung

  • Công việc 21 : Thao tác kỹ thuật Xem chi tiết 27-09-2021

   - Tỉa chồi và các quả cho cây

   - Ghi chép: Tường Duy Chung

  • Công việc 22 : Thu hoạch Xem chi tiết 04-10-2021

   - Thu hoạch cà chua

   - Ghi chép: Tường Duy Chung

  Thông tin truy xuất
  Lô sản xuất Lô đất của Chung
  Diện tích 10000 m2
  Người sản xuất Tường Duy Chung
  Người ghi chép Tường Duy Chung
  Địa chỉ 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  Cơ sở sản xuất HTX của Chung
  Quốc gia Việt Nam
  Ảnh chứng chỉ
  Đánh giá ngay
  Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm