Cải cúc

 • Ngành hàng
 • Loại sản phẩm
Mã sản phẩm 123000000276
Mã lô 0
Ngày thu hoạch 20/08/2021
Hạn sử dụng 3 ngày
Đóng gói 1 kg
Sản xuất theo quy trình
Cơ sở sản xuất
 • Công việc 1 : Bón Lót Xem chi tiết 20-08-2021

  - bón

  - Ghi chép: Nguyễn Văn Thiện

  • Công việc 2 : Mô tả cơ sở Xem chi tiết 20-08-2021

   - cơ sở

   - Ghi chép: Till

   Thông tin truy xuất
   Lô sản xuất
   Diện tích
   Người sản xuất
   Người ghi chép
   Địa chỉ
   Cơ sở sản xuất
   Quốc gia Việt Nam
   Ảnh chứng chỉ
   Đánh giá ngay
   Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm