Cơ sở sản xuất

Trương Quốc Tuấn

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Học- Học nữa- học mãi

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Ông Trung
(1000 )
Global G.A.P
Nguyễn Bá Trung Cam Sầu riêng (02/12/2022) Sầu riêng Sầu riêng

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất caobang.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 5 H
Quản lý Lê Thị Hiên
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Nước tưới Nước sông Hồng
Đất trồng
Khu vực sản xuất
144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Ông Tuấn.Inc
Chế phẩm sinh học