Cơ sở sản xuất

HTX Kim Trung

Xã Tây Hiếu,Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

Sản xuất lành mạnh - Sản phẩm tươi xanh

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
QH1
(7000 )
VietFarm
Dương Kim Trung Bắp cải trắng (26/08/2021) Bắp cải trắng Bắp cải trắng Bắp cải trắng Rau muống (24/08/2021)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất caobang.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 10 Ha
Quản lý Dương Kim Trung
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Nước tưới Nước được lấy từ giếng khoan mạch nước ngầm sâu 35m
Đất trồng Đất đỏ ba dan
Khu vực sản xuất
Xã Tây Hiếu,Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua