Cơ sở sản xuất

Nguyễn Thế Ngọc Phượng

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Học- Học nữa- học mãi

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Rau
(100 )
VietGap
Nguyễn Văn X Bí đỏ (11/08/2021) Susu (30/09/2021) Đợt 1 Đợt 2
Lúa
(360 )
VietFarm
Nguyễn Văn X (10/09/2021) Đợt 1

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất caobang.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 20 H
Quản lý Lê Thị Hiên
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Thuốc trừ sâu
Thuốc trừ sâu
NPK
Lâm Thao
Phân bón 20/08/2021
Phân bón
Phân bón