Cơ sở sản xuất

Nguyễn Quang Huy

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Học- Học nữa- học mãi

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Nguyễn Quang Huy
(90 )
VietGap
Nguyễn Quang Huy Bắp cải trắng (01/09/2021) Bắp cải trắng (10/09/2021) Đợt 1
Huy
(20 )
Nguyễn Quang Huy

Thông tin chung

Giới thiệu Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Cổng truy xuất caobang.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 20
Quản lý Lê Thị Hiên
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Nước tưới
Đất trồng
Khu vực sản xuất
Thị Trấn Thứa - Lương Tài -Bắc Ninh

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
phân npk
phân bón lâm thao
Phân bón 50kg/1ha kích thích cây ra lá 01/09/2021