Cơ sở sản xuất

Nguyễn Thị Phương Huê

144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Học- Học nữa- học mãi

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
rau rocket
(1000 Ha)
Nguyễn Thị Phương Huê Cải bó xôi (10/09/2021) Cải bó xôi (25/08/2021)
hue
(50 )
Nguyễn Thị Phương Huê Cải canh

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất caobang.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 5 H
Quản lý Lê Thị Hiên
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
số 162, đường Văn Tiến Dũng, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua